Games News

Bộ Y tế bổ nhiệm Cục trưởng Cục Y tế dự phòng

Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng TS.BS Hoàng Minh Đức được Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ.From: web game casino

Theo Bộ trưởng, y tế dự phòng là lĩnh vực rộng, quan trọngFrom: web game casino. Vì thế, TS Đức cần tiếp tục phát huy khả năng công tác, tinh thần đoàn kết để cùng Cục Y tế dự phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Y tế giao, vì sự nghiệp phát triển chung của ngành y tế.

TS.BS Hoàng Minh Đức bày tỏ mong muốn lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thuộc Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ, phối hợp Cục Y tế dự phòng trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao.

TS Hoàng Minh Đức cũng đồng thời bày tỏ sẽ cùng tập thể Cục Y tế dự phòng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao góp phần vào sự nghiệp chăm sóc nhân dân của ngành y tế.

Ông Hoàng Minh Đức sinh năm 1977, là tiến sĩ dịch tễ học. Trước khi nhận nhiệm vụ này, ông Đức là Phó cục trưởng phụ trách, quản lý, điều hành Cục Y tế dự phòng.

Cục Y tế dự phòng thực hiện chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế dự phòng như phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; tiêm chủng…

Related Posts