Games News

18 มกราคม 2567 ครบรอบ 432 ปี “วันกองทัพไทย” ร่วมรำลึกวีรกรรมการทำยุทธหัตถี

วันหยุดเดือนมกราคม 2567 เช็กวันหยุดราชการ-หยุดยาววันไหนบ้าง

"วันมงคลมหาโชค" มีนาคม 2567 เช็กวันดี-วันแห่งความสำเร็จตลอดปี

วันที่ 18 มกราคม 2567 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2567 โดยมี พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โดยวันกองทัพไทย เป็นวันสำคัญที่ได้จารึกวีรกรรมไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยเหนืออริราชศัตรู เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2135

ซึ่งได้ปรากฏเป็นพระเกียรติยศแผ่ไพศาล และเกียรติภูมิของกองทัพไทย ได้เลื่องลือไปในทุกสารทิศ ด้วยเหตุนี้ จึงได้ยึดถือให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพไทย ได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถตามพันธกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย การพิทักษ์รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่ง โดยได้จัดกำลังถวายความปลอดภัย การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วนในด้านการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาตินั้น ได้มีการจัดและวางกำลังเพื่อป้องกันชายแดน ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ตั้งแต่ในยามปกติ โดยได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน สำหรับด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ ได้สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อาทิ ปัญหาด้านยาเสพติด การก่อการร้ายและเหตุรุนแรง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ เป็นต้น

ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ โดยเคารพหลักสากลระหว่างประเทศ รวมทั้งตระหนักถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ส่วนด้านการพัฒนาประเทศ ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน ได้ใช้ศักยภาพของกองทัพในทุกมิติ ในการดำเนินการควบคู่ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดี กินดี บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยในวันนี้มีพิธีที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย พิธีถวายสักการะพระไพรีพินาศ พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย พิธีสงฆ์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และจัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งในวันเดียวกันนี้ ได้จัดให้มีการเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญวันกองทัพไทย แก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลและสถานพักฟื้นต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ทุกคนสามารถรับชมสารคดีพิเศษเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) หรือสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel “กองบัญชาการกองทัพไทย”

เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต เหตุโรงงานพลุระเบิด สุพรรณบุรี

ศาลสั่ง “ศักดิ์สยาม” พ้นรมต.เซ่นปมหุ้น หจก.บุรีเจริญฯ

“ตรุษจีน 2567” วันจ่าย-วันไหว้-วันเที่ยว ตรงกับวันไหน ทำไมแต่ละปีไม่ตรงกัน

Tagged:

Related Posts