Sports News

ประกาศปิดท่องเที่ยวดำน้ำตื้น “หมู่เกาะพีพี” พบปะการังฟอกขาว

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ประกาศเรื่อง ปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeing บริเวณเกาะไก่ด้านทิศเหนือ เกาะไก่ ด้านทิศตะวันออก เกาะไก่ด้านทิศตะวันตก (อ่าวค้างคาว) เกาะปอดะทิศเหนือ (หน้ามาตังหมิง) เกาะปอดะ (อ่าวปูหยา) เกาะแดง อ่าวไร่เล (เกาะรังนกหรือเกาะแฮปขี้) เกาะยาวาซัม และกิจกรรมดำน้ำลึก (Scuba diving บริเวณเกาะยาวาซัม และแนวปะการังโดยรอบ เป็นการชั่วคราว

ด้วยอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้สำรวจติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ในพื้นรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง พบว่าปัจจุบันบริเวณเกาะไก่ด้านทิศเหนือ เกาะไก่ ด้านทิศตะวันออกเกาะไก่ด้านทิศตะวันตก (อ่าวค้างคาว) เกาะปอดะทิศเหนือ (หน้ามาตังหมิง) เกาะปอดะ (อ่าวปูหยา) เกาะแดง อ่าวไร่เล (เกาะรังนกหรือเกาะแฮปปี้) เกาะยาวาชัม และแนวปะการังโดยรอบ พบการฟอกขาวของปะการัง และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง รวมถึงลดผลกระทบจากกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่อาจเป็นการเร่งให้ปะการังเกิดการฟอกขาว กรณีจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องกระทำการหรืองดเว้นการกระทำใดๆ ในอุทยานแห่งชาติเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25และ 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว

สำหรับประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeling) และกิจกรรมดำน้ำลึก (Scuba diving) ดังนี้

1. สำหรับประกอบกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeling) ได้แก่ บริเวณเกาะไก่ด้านทิศเหนือเกาะไก่ ด้านทิศตะวันออก เกาะไก่ด้านทิศตะวันตก (อ่าวค้างคาว) เกาะปอะทิศเหนือ (หน้ามาตังหมิง)เกาะปอดะ (อ่าวปูหยา) เกาะแดง อ่าวไร่เล (เกาะรังนกหรือเกาะแฮปขี้ เกาะยาวาซัม และแนวปะการังโดยรอบเป็นการชั่วคราว

2. สำหรับกิจกรรมดำน้ำลึก (Scuba diving ได้แก่ บริเวณเกาะยาวาซัม และแนวปะการังโดยรอบเป็นการชั่วคราว ไปจนกว่าสถานการณ์การฟอกขาวของปะการังจะคลี่คลายลง ทั้งนี้ยังเปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ รวมถึงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงไทย ศึกเนชันส์ ลีก 2024 คืนวันพุธที่ 15 พ.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 67

ประกันสังคม-บัตรทอง เช็กสิทธิตรวจสุขภาพ 14 รายการฟรี!

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 17 พ.ค.นี้เริ่มต้นฤดูฝน เตรียมรับมือพายุถล่ม

Related Posts