Games News

“ธรรมนัส” แจ้งข่าวดีพักหนี้สหกรณ์ ยัน จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท 28 พ.ย….

วันที่ 25 พ.ย. 2566 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด (สาขานกเหาะ) ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วม ว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด (สาขานกเหาะ) เพื่อให้กำลังใจและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่บริหารจัดการสหกรณ์เกิดกำไรถึง 33 ล้านบาท

ธ.ก.ส. จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เริ่มโอนเงินเข้าบัญชี 28 พ.ย. นี้

จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โอนเข้าบัญชี 28 พ.ย.นี้

และสามารถจัดสรรเป็นกำไรให้กับสมาชิก 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ถือเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่ดี พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในสหกรณ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันให้ราคารับซื้อข้าวกิโลกรัมละ 13 บาท หรือตันละ 13,000 บาท

ร.อ.ธรรมนัส ได้แจ้งข่าวดีว่า ในวันที่ 28 พ.ยคำพูดจาก เว็บสล็อตเว็บตรง. 2566 นี้ รัฐบาลจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำแผนพักหนี้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้มาตรการเดียวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงเตรียมงบประมาณสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อลดรายจ่ายค่าพลังงานและส่งเสริมสหกรณ์ให้มีรายได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

ด้าน นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าวได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวราคาถูกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 3,500 ตัน (ข้าวหอมมะลิ ราคากิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวขาว กข.6 กิโลกรัมละ 4 บาท) ให้พี่น้องเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งจัดเตรียมงบสนับสนุนเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต วงเงิน 2,960,000 บาท โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอีกด้วย

Tagged:

Related Posts